รหัสนักศึกษา :
รหัสผ่าน :
รหัสตรวจสอบ : 41239
ป้อนรหัสตรวจสอบ :

  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ติดต่อสอบถาม password ที่อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปใช้ password เดิม!!
 

  หากล็อกอินไม่ได้หรือเกิดข้อผิดพลาด
ให้นักศึกษารอสักครู่ แล้วเข้าใช้ระบบใหม่และตรวจสอบการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง

และพิมพ์ผลการลงทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม 1 คนกำลังใช้งานอยู่ รวมมีผู้ใช้งานแล้วทั้งหมด 996,395 คน
  ข้อแนะนำ  
  1. รับ username และ password ที่อาจารย์ที่ปรึกษา  
  2. ควรใช้ Internet Explorer(IE)  หากใช้ Browser อื่นๆ ต้องมีการรองรับ JavaScript  
  โปรแกรมเหล่านี้อาจมีข้อผิดพลาดในการแสดงผลได้
Mozilla Firefox Google Chrome Opera Netscape Safari
 
     

แผนกทะเบียนและเอกสารการศึกษา กองการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ปรับปรุงล่าสุด 21/03/2014 16:00 pm.