นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 ยื่นขอสำเร็จการศึกษารอบที่ 2
วันที่ประกาศ : 16 มกราคม 2558
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2557
ยื่นขอสำเร็จการศึกษารอบที่ 2
ระหว่างวันที่ 9 - 13 ก.พ. 2558

ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดใบรายชื่อเข้าห้องสอบ  
วันที่ประกาศ : 19 ธันวาคม 2557
ใบรายชื่อเข้าห้องสอบ ปลายภาคเรียน 1/2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
ใบรายชื่อเข้าห้องสอบ กลางภาคเรียน 2/2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
>>ดาวน์โหลด<<

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ส่งใบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำบัตรนักศึกษา  
วันที่ประกาศ : 17 ธันวาคม 2557

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 (นักศึกษารหัส 54 - 56) ทุกรายนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเขียนหมายเลขโทรศัพท์
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ใบ เพื่อทำบัตรนักศึกษา ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย
มอบให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทน รวบรวมโดยเรียงตามรหัสประจำตัวนักศึกษา
ส่งภายในวันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ. ห้อง รร.201 อาคารเรียนรวมชั้น 2แจ้งการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557  
วันที่ประกาศ : 18 พฤศจิกายน 2557
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา(บางรายการ) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557


พิมพ์บัตรลงทะเบียนเพื่อชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2/2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป  
วันที่ประกาศ : 17 พฤศจิกายน 2557
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2557
พิมพ์บัตรลงทะเบียนและชำระเงินได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 พฤศจิกายน 2557ลงทะเบียนตามแผนการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2ขึ้นไป)  
วันที่ประกาศ : 20 ตุลาคม 2557
ลงทะเบียนตามแผนการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2ขึ้นไป)
ระหว่างวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2557

>>เข้าสู่ระบบลงทะเบียน<<

ประกาศ  
วันที่ประกาศ : 01 ตุลาคม 2557

แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ(บางรายการ)ในปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557  
วันที่ประกาศ : 25 กันยายน 2557
เปลี่ยนแปลงกำหนดการ(บางรายการ)ในปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557
เนื่องจากมีการเลื่อนกำหนดเวลาในการสอบ ทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปเลื่อนเวลาสอบ ภาคเรียนที่ 1/2557  
วันที่ประกาศ : 18 กันยายน 2557

ประเมินภาพรวมมหาวิทยาลัยฯ และ ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2557 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)  
วันที่ประกาศ : 03 กันยายน 2557
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2557
ประเมินภาพรวมมหาวิทยาลัยฯและประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคเรียน 1/2557
(เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557
หากไม่ทำการประเมินฯ จะถูกระงับการดูผลการเรียนทางอินเตอร์เน็ตหนึ่งภาคเรียน

>>เข้าสู่ระบบนักศึกษา<<

การลงเวลาตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2557  
วันที่ประกาศ : 28 สิงหาคม 2557
มติที่ประชุมการลงเวลาตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2557
สำหรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (Section ทุกรายวิชา)
และ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ทั้งรายวิชาที่เป็น Section และกลุ่มเรียนนักศึกษา)
ดาวน์โหลด

แนวทางการลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลาง ภาคเรียนที่ 1/2557 สำหรับนักศึกษารหัส 57  
วันที่ประกาศ : 20 สิงหาคม 2557
แนวทางการลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลาง ภาคเรียนที่ 1/2557 สำหรับนักศึกษารหัส 57

ดูรายละเอียด หน้า 1  ดูรายละเอียด หน้า 2

รายวิชาและจำนวนที่นักศึกษาลงทะเบียน ระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษา รหัส 57  
วันที่ประกาศ : 21 สิงหาคม 2557
รายวิชาและจำนวนที่นักศึกษาลงทะเบียน ระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษา รหัส 57
>>คลิ๊กดูจำนวนนักศึกษา ลงทะเบียน<<

ระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษา รหัส 57  
วันที่ประกาศ : 18 สิงหาคม 2557
>>ระบบทะเบียนกลาง<<

รับใบทรานสคริปส์ นศ.ระดับป.ตรี ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2556  
วันที่ประกาศ : 29 กรกฎาคม 2557
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2556
สามารถรับใบทรานสคริปส์ฉบับสมบูรณ์
ได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

ประกาศฯ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
วันที่ประกาศ : 17 มิถุนายน 2557

ตารางเรียนวิชา Section ภาคเรียนที่ 1/57  
วันที่ประกาศ : 23 เมษายน 2557
ดาวน์โหลดตารางเรียนวิชา Section ภาคเรียนที่ 1/57

(2557-1_ตารางเรียน > ตารางวิชาSecion1_2557.xls)
[ดาวน์โหลดข้อมูล]