แผนกทะเบียนฯ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ : ตารางเรียน-ตารางสอน-ตารางสอบ       [ กลับหน้าแรก แผนกทะเบียนฯ ]   โฟลเดอร์/ไฟล์   ชนิด   ขนาดไฟล์   ดาวน์โหลด TIME (DSL)   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ       
 folder icon   รวมแผนการเรียน,ตร.เรียน,ตร.สอน,ตร.สอบ,ตร.ห้อง ภาคเรียน1_2553 ถึง 2_2556   Folder             
 folder icon   00_สรุปภาระการสอน   Folder             
 folder icon   01_สรุปรายวิชา_ห้องเรียน_มติที่ประชุม   Folder             
 folder icon   02_แบบฟอร์มตารางสอน_แก้ไขแผน   Folder             
 folder icon   61_แผนการเรียนภาคภายัพ_3-2556(summer)   Folder             
 folder icon   62_แผนการเรียนภาคภายัพ_1-2557   Folder             
 folder icon   63_แผนการเรียนภาคภายัพ_2-2557   Folder             
 folder icon   64_แผนการเรียนภาคภายัพ_3-2557   Folder             
 folder icon   2556-3_ตารางสอนภาคพายัพ   Folder             
 folder icon   2556-3_ตารางเรียนภาคพายัพ   Folder             
 folder icon   2556-3_สหวิทยาลัย   Folder             
 folder icon   2557-1_ตารางการใช้ห้อง   Folder             
 folder icon   2557-1_ตารางสอบ   Folder             
 folder icon   2557-1_ตารางเรียน_ตารางสอน   Folder             
 folder icon   2557-2_ตารางการใช้ห้อง   Folder             
 folder icon   2557-2_ตารางสอบ   Folder             
 folder icon   2557-2_ตารางเรียน_ตารางสอน   Folder             
 folder icon   2557-3_ตารางเรียน_ตารางสอน   Folder