พิมพ์บัตรลงทะเบียน นักศึกษาใหม่ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2557

ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 7-11 เมษายน 2557 เท่านั้น ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา

**ควรใช้โปรแกรมInternet Explorer(IE) และมีโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ประเภท PDF **